dealer2.jpgdealer1.jpgdealer3.jpg

Duszpasterze

Proboszcz
ks. mgr Jan Czepiel, R.M., wyśw. 1984, od 2018

Wikariusz
ks. mgr Paweł Matysiak, wyśw. 2017, od 2017

Diakon 

Jan Stołowski - roczna praktyka duszpasterska

2011 - Copyright all rights reserved