Duszpasterze

Proboszcz
ks. mgr Jan Czepiel, R.M., wyśw. 1984, od 2018

Wikariusz
ks. mgr Krzysztof Rozenek, wyśw.2020 , od 2020