dealer2.jpgdealer3.jpgdealer1.jpg

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna:

poniedziałek     16:00 - 17:00
środa                 7:30 -  8:30
czwartek            7:30 -  8:30
piątek                7:30 -  8:30, 16:00 - 17:00 (z wyjątkiem I piątków)
sobota               7:30 -  8:30


Dokumenty wymagane do Chrztu:

1.Metryka urodzenia dziecka z USC

2.Zaświadczenie o ślubie Rodziców (jeżeli ślub odbył się poza naszą Parafią)

3.Dane personalne rodziców i rodziców chrzestnych

4.Zaświadczenie rodziców chrzestnych, że mogą zostać chrzestnymi (jeżeli pochodzą z innej Parafii)

5.W przypadku dzieci spoza naszej parafii- pozwolenie właściwego proboszcza na chrzest

 

Chrzest jest udzielany w II i IV Niedzielę na Mszy Świętej o godz. 10.00 

 

Dokumenty wymagane do Sakramentu Małżeństwa:

1.Metryki chrztu narzeczonych (ważna 6 miesięcy)

2.Dowody osobiste

3.Zaświadczenie o przyjętym Sakramencie Bierzmowania (lub odpowiednia adnotacja na metryce chrztu)

4.Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające stan wolny (ślub kościelny pociąga za sobą skutki cywilno-prawne tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

5.Świadectwo z katechizacji (z ostatniego roku)

6.Zaświadczenie o udziale w konferencjach dla narzeczonych (kurs przedmałżeński) i rozmowach w Katolickiej Poradni Rodzinnej

7.Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach (gdy były głoszone poza naszą parafią)

8.Zaświadczenie o odbytych spowiedziach przedślubnych (dostarczamy bezpośrednio przed ślubem)


Narzeczeni powinni zgłosić się 3 miesiące przed datą Ślubu.


 

 

 

2011 - Copyright all rights reserved