dealer1.jpgdealer2.jpgdealer3.jpg

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej – 5.04.2020r.

Aktualne Dekrety Metropolity Krakowskiego, oraz informacje Kurii na czas stanu epidemicznego umieszczone są na stronie internetowej Archidiecezji Krakowskiej - https://diecezja.pl/

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami państwowymi w poszczególnych Mszach świętych oraz we wszelkich innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę;

Jeśli pojawią się nowe przepisy państwowe, dotyczące zgromadzeń religijnych, należy się do nich dostosować.

 

Rozpoczynamy Wielki Tydzień. Ze względu na obowiązujące ograniczenia przeżywajmy tajemnice Świętego Triduum Paschalnego na refleksji i modlitwie w gronie rodzinnym, korzystając z dostępnych transmisji telewizyjnych.

 

W Niedzielę Palmową nie będzie procesji z palmami.

 Ze spowiedzi można będzie skorzystać od poniedziałku do środy pół godziny przed Mszą św., a dodatkowo od poniedziałku do środy od g. 17.00 do 18.00.

W Wołowicach okazja do spowiedzi w środę od g. 16. 00 do 17.00

Wielki Czwartek –Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 Po Mszy św. adoracja Pana Jezusa w ciemnicy do godz. 21.00. Okazja do spowiedzi od g. 16.30 do 17.30, oraz od g.19.30 do 21.00.

Wielki Piątek – obowiązuje post ścisły i nie ma żadnej dyspensy.Tego dnia nie sprawuje się Eucharystii. Liturgia Wielkiego Piątku o g. 18.00. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do grobu Pańskiego. Adoracja Pana Jezusa przy grobie trwać będzie do godz. 22.00. Okazja do spowiedzi. od g. 7.00 do g. 9.00 i od g.16.30 do g.17.30.

Wielka Sobota – jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim. Warto w tym dniu zachować wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Ze względu na zaistniałą sytuację nie będzie tradycyjnego świecenia pokarmów. Natomiast w poranek wielkanocny zanim zasiądziemy do świątecznego śniadania głowa rodziny niech pobłogosławi pokarmy. Okazja do spowiedzi. od g. 7.00 do g. 9.00 i od g.16.30 do g.17.30.O godz. 18.00 rozpoczniemy Liturgię Wigilii Paschalnej.

Przypominamy, że każdej sytuacji w kościele może przebywać maksymalnie 5 osób.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – nie będzie procesji rezurekcyjnej. Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. 

Przypominamy, że ciągle można skorzystać z dyspensy od obowiązku niedzielnej Mszy św.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18:

 

Zawsze się radujcie. Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo: Mt 6, 31 ab.32b-33:

Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy:

Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

 

2011 - Copyright all rights reserved