Wizyta duszpasterska 2019/2020

 Piątek 27.12.2019r.

Przeginia Narodowa - rozpoczęcie Podlesie - Na Górkach do P. Haliny Wrona

Czernichów - Kępa i Pasieka

Sobota 28.12.2019r.

Przeginia Narodowa - od P. Zalarskich w stronę Boru      (zakończenie)

Czernichów - Bagienna ze Studzienkami wzdłuż boiska (od P. Zygmunta Rubiś do P. Delów)

Poniedziałek 30.12.2019r.

Czernichów – Ratanice

Zagacie - od P. Wiesława Kozioł do kapliczki (u P. Mlostków) i Podzagacie

Czwartek: 2.01.2020r.

Przeginia Narodowa - od Dworku do Państwa Tuchowskich

Zagacie - rozpoczęcie pod Wyźrałem - od P. Bałuszków do P. Grzesiaków

Piątek:3.01.2020r.

Bór

Sobota: 4.01.2020r. od g. 15.00.

Czernichów ul.Willowa i Dębowa

Wtorek: 7.01.2020r.

Zagacie - od przystanku w stronę Remizy - do P. Dariusza Hajto (przy drodze na Dąbrową)

Czwartek:9.01,2020r.

Zagacie - Spod lasu od P. Szaraniec do kapliczki i ulica w stronę P. Kościelnego oraz Bańdy

Podgórki z Zakamyczem od P. Jastrzębskich przy ul.Wadowickiej - do Ronda do P. Stawowiak

(bez ul. Willowej i Dębowej)

Piątek: 10.01.2020r.

Wołowice – od Remizy do Pichonówki (z wyłączeniem Pichonówki)

Wołowice - od Pichonówki - w stronę Czernichowa

Sobota: 11.01.2020r.

Czernichów - od P. Wasilewskich - Podlesie (do P. Jurkowskich)

Poniedziałek: 13.01.2020r.

Czernichów i Czernichówek nad Wisłą (od P. Bieleckich w stronę banku)

Środa:15.01.2020r.

Kłokoczyn od Machaczek do P. Marii Mika

Czwartek:16.01.2020r.

Kłokoczyn – dokończenie

Czernichów - domy koło Kościoła do Tartaku (od P. Helbin do P. Łukowskich)

Piątek: 17.01.2020r.

Czernichówek - Górka od P. Małgorzaty Lis

Sobota: 18.01.2020r.

Czernichów Rynek